Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Het OplaadPunt in Oosterbeek 

Mei 2021 — laatste revisie d.d. 20 september 2022

Wij heten u van harte welkom in Het OplaadPunt. Wij verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden & Huishoudelijk Reglement.

1. Algemeen 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Het OplaadPunt’, adres Pietersbergseweg 48, 6862 BW te Oosterbeek.
 • Onder Guesthouse / Bed & Breakfast ‘Het OplaadPunt’ wordt ook verstaan ‘(de) accommodatie’ en / of de ‘B&B’.
 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’.
 • Eigenaren / beheerders van B&B ‘Het OplaadPunt’ zijn Pien Kortleve en Renée Kortleve-Punt. De eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en) lezen.
 • Na verzending van de reserveringsbevestiging worden de Algemene Voorwaarden van kracht (zie punt 4).
 • Gasten van B&B ‘Het OplaadPunt’ dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement dat ter inzage ligt in de accommodatie. Algemene Voorwaarden en Huishoudelijk Reglement zijn tevens in te zien op de website www.hetoplaadpuntoosterbeek.nl.
 • Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en / of het Huishoudelijk Reglement, of bij ongepast gedrag, kan / kunnen de eigena(a)r(en) / beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ‘Het OplaadPunt ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden / Huishoudelijk Reglement kosteloos digitaal als pdf verstrekt.

2. Guesthouse / Bed and Breakfast ‘Het OplaadPunt’

 • De accommodatie is beschreven op de website www.hetoplaadpuntoosterbeek.nl.
 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van ‘Het OplaadPunt’ ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van de kamer gebruik maken.
 • De accommodatie is als B&B zo compleet mogelijk gemaakt voor u. Neem contact met ons op als u vragen heeft over de aanwezige faciliteiten en wij zullen ons best doen om uw verblijf zo comfortabel mogelijk te maken.
 • Het is niet toegestaan andere rijwielen te gebruiken zonder overleg.
 • Het terras naast de accommodatie kan gebruikt worden. Het gebruik van andere terrassen is niet toegestaan. Het is alleen toegestaan de grote toegangspoort te gebruiken, tenzij deze om welke reden dan ook buiten gebruik is. De kleine poort is voor gebruik door de eigena(a)r(en) / beheerder(s).
 • Gebruik van de trampoline is in overleg.

3. Tarieven

 • De actuele prijs van de accommodatie staat beschreven op www.hetoplaadpuntoosterbeek.nl.
 • De tarieven van B&B ‘Het OplaadPunt’ zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten.
 • De prijs van de accommodatie is inclusief ontbijt, water, elektriciteit, verwarming, bed- en badlinnen en BTW.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • Alle vermeldingen op de website van de B&B (hetoplaadpuntoosterbeek.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. B&B ‘Het OplaadPunt’ is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 • Op de bevestiging van uw reservering staat het daarbij behorende definitieve tarief dat geldig was op de datum van bevestiging.

4. Reservering en bevestiging

 • De reservering van de accommodatie B&B ‘Het OplaadPunt’ kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden.
 • Daarnaast kan gereserveerd worden via
  • De Facebookpagina van hetoplaadpuntoosterbeek 
  • Telefoonnummer +31 619 069 465 (Renée).
 • Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • De persoon die bij ons heeft geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B ‘Het OplaadPunt’ een definitieve bevestiging per e-mail of app. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Zonder uw contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken.
 • Eventueel kan bij ‘Het OplaadPunt’ een lunch per persoon worden gereserveerd. Kosten zijn €10 per lunch. Deze wens dient vooraf te worden aangegeven en betaald te zijn.
 • Na bevestiging van uw reservering is deze definitief voor beide partijen.

5. Betaling

 • Nadat de reservering via het contactformulier of de app is bevestigd door B&B ‘Het OplaadPunt’, dient u de totale verblijfskosten in één keer aan B&B ‘Het OplaadPunt’ over te maken.
 • Indien u de totale verblijfskosten niet in een keer, of d.m.v. voorschotbetaling over heeft gemaakt, dient u het openstaande bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan contant of per betaalverzoek. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
 • De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer NL03 KNAB 0259 0698 76 t.n.v. R.B. Punt in Oosterbeek onder vermelding van het factuur/ – reserveringsnummer.
 • Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw rekening ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen of per betaalverzoek.
 • Zakelijke gasten ontvangen altijd een factuur. Ook particuliere gasten kunnen hier om vragen.
 • B&B ‘Het OplaadPunt’ kan geen betaling via credit card of bankPIN accepteren.

6. Annulering / No-Show (zonder annulering niet komen)

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om gebruik te maken van de accommodatie, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigena(a)r(en) te melden zodat wij de vrijgevallen accommodatie zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden.
 • Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder:
  • Annulering tot twee weken voor de geboekte datum / ingangsdatum is kosteloos.
  • Bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering tussen 7 en 2 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 75% van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering tussen 2 en 0 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.
  • No-Show: indien u zonder annulering niet op de geboekte datum / data niet aanwezig bent wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of per post) te worden doorgegeven aan B&B ‘Het OplaadPunt’.
 • Verschuldigde bedragen moeten binnen 14 dagen overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de eigenaar (NL03 KNAB 0259 0698 76 t.n.v. R.B. Punt in Oosterbeek). Op verzoek wordt hiervoor een factuur verstrekt.

7. Aankomst en vertrek 

 • Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar, tenzij anders overeengekomen.
 • Ter legimitatie kunt u gevraagd worden uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
 • De hoofdgast ontvangt een sleutel van B&B ‘Het OplaadPunt’ uit de sleutelkluis die bij vertrek dient te worden ingeleverd of teruggehangen in de sleutelkluis.
 • Op de dag van aankomst is de accommodatie vanaf 15:00 uur beschikbaar. Deze tijd kan in overleg worden aangepast.
 • Op de dag van vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 11:00 uur te verlaten. Deze tijd kan in overleg worden aangepast.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

8. Ontbijt

 • Het ontbijt is inbegrepen in de verblijfskosten. Wanneer u geen gebruik maakt van het ontbijt kunnen wij geen korting berekenen of kosten in mindering brengen.
 • Wanneer u dieetwensen heeft, geef dit dan uiterlijk een dag voor aankomst aan.
 • Het ontbijt wordt geserveerd tussen 8:00 uur en 10:00 uur in de ochtend op afspraak. Als u vroeger wilt ontbijten kan dat alleen in overleg met de eigena(a)r(en).
 • U mag ontbijten in de accommodatie aan tafel en op het terras. In overleg kan ontbijt op bed worden geserveerd.

9. Uw verblijf

 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur dient te worden voorkomen. Dit geldt niet alleen in de accommodatie zelf, maar ook voor het terras: houd alstublieft rekening met onze buren en eigen bewoners.
 • Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen.
 • Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de eigena(a)r(en) / beheerder(s) en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. Deze bezoekers mogen ook geen gebruik maken van het terras en de parkeerplaats, tenzij in overleg en met goedkeuring van de eigena(a)r(en) / beheerder(s).
 • Gebruik van de (combi)magnetron is toegestaan. Gasten dienen zich te houden aan de gebruiksaanwijzing zoals beschreven in de informatiemap die in de accommodatie te vinden is.
 • Boeken en folders liggen ter inzage en zijn niet om mee te nemen. In de minibieb buiten het hek staan boeken die u mee mag nemen.

10. Veiligheid en milieu

 • Gasten dienen instructies van de eigena(a)r(en) / beheerder(s) op te volgen.
 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de ‘kinderkopjes’.
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten.
 • De E.H.B.O. doos bevindt zich bij de eigena(a)r(en) / beheerder(s)) in huis.
 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten dient u onmiddellijk te melden bij de eigena(a)r(en) / beheerder(s).
 • Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid. De eigena(a)r(en) /beheerder(s) zullen €100 in rekening brengen als ze constateren dat er in de accommodatie is gerookt tijdens uw verblijf.
 • De accommodatie is geschikt voor overnachting van maximaal vier personen. In overleg kan er een matras extra op de grond worden gelegd voor een vijfde persoon.
 • De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
 • De sleutel hangt in de sleutelkluis.

11. Aansprakelijkheid

 • De eigena(a)r(en) / beheerder(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B ‘Het OplaadPunt’ zijn voor rekening van de gasten.
 • De gast is aansprakelijk voor beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar die plaatsvinden tijdens het verblijf. Dit geldt tevens voor schade die is toegebracht door derden die met toestemming van de eigena(a)r(en) / beheerder(s) aanwezig zijn tijdens het verblijf. Deze dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigena(a)r(en) / beheerder(s).  Schade en/of vermissingen, maar ook daarmee verband houdende herstel- of vervangingskosten zullen op de gast worden verhaald. De aansprakelijkheid voor schade blijft bestaan indien de schade na vertrek wordt geconstateerd. 
 • Bij verlies van sleutels van B&B ‘Het OplaadPunt’ wordt €50 bij de gast(en) in rekening gebracht.
 • B&B ‘Het OplaadPunt’ is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

12. Klachten, meningsverschillen

 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigena(a)r(en) / beheerder(s) voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
 • De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar.

13. Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigena(a)r(en) / beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan / kunnen maken.
 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigena(a)r(en) / beheerder(s) kan worden gevergd.

14. Privacy

 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigena(a)r(en) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

15. Slotbepaling

 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijke Reglement, neem dan contact met ons op. Ook suggesties zijn meer dan welkom.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in B&B ‘Het OplaadPunt’!